Bánki Ákos

Bánki Ákos

Bánki Ákos festészete az absztrakt expresszionista hagyományokon alapul. Munkásságában színekkel, formákkal, gesztusokkal kísérletezve hoz létre különböző energiájú és intenzitású képtereket. Meghatározó művészeti élménye Mark Rothko festészetével való fiatalkori találkozása. Festészetével a képek elemi, érzékekre ható erejének feltárására törekszik.

Bővebben


Nagy Zsófi

Nagy Zsófi

Oldás és kötés folyamatos dinamizmusa tartja életben műveit, melyeket egymással párhuzamosan fest. Egyszerű képi helyzetekből kiindulva, ezek árnyalatait, variációit vizsgálja, különféle új helyzetekbe állítja őket. Egy-egy forma, szín visszatér a vásznakon, ezáltal a képeket összekötő gondolatfonalnak vizuális lenyomatot is hagyva. Ismétlődő képi elemek kerülnek különböző kompozíciókba. Izgalmas vizuális együttállásokat keres, melyekből inspirálódva tovább dolgozik a képein. Foglalkoztatja a véletlen, a hiba és a törvényszerűség megjelenése az alkotói folyamatban; a hiba és a hiba „javítása”, beépülése a képbe. A gyenge pontok a mozgatórugók. A káosz és strukturáltság együttes megjelenése, egymásnak feszülése, dinamizmusa, egyensúlyba hozása jelenik meg az alkotásokon.

Bővebben


Knyihár Amarilla

Knyihár Amarilla

Knyihár Amarilla festészetében jelentős lépés azoknak a fiktív tereknek a megteremtése, melyek a kép síkján, a kép előtt álló néző valós terének meghosszabbításaiként működnek, s íly módon, érzésem szerint egy határozott befogadó-centrikusságról, a befogadó iránti figyelemről is vallanak. „Munkáim alakításában fontos szempont volt a kép terének érzékeltetése, fokozása és ezzel együtt a néző terének megnövelése, kibővítése a festészet illúzió teremtő eszközei által. Hogy a képek előtt állók megfeledkezzenek nézői mivoltukról és a képek részvevőivé váljanak és gondolatban ezekben a terekben sétáljanak.”

Bővebben


Lőrincz Zsuzsanna

Lőrincz Zsuzsanna

Lőrincz Zsuzsa az 1956-os forradalom és sok nehézség után, 14 éves korában került ki Amerikába. New Yorkban és Budapesten él és dolgozik, mint keramikusművész, és mint a Pelham Art Center kerámia szakának alapító tanára. 1990 óta rendszeresen jár vissza szülőhazájába és vesz részt magyarországi kerámia alkotótelepek munkájában.

Bővebben


Husz Ágnes

Husz Ágnes

Husz Ágnes arcpoétika

Agyaggal dolgozó magyar művész vagyok. A munkafolyamat számomra a maga ritualitásásával, mindennapi utazás.
A szobrokat vagy akár tálakat is nagyon egyedi módon építem, a kézzel nyújtott  anyag szalagokból. Tárgyaimat szabadon formázom, akárcsak egy háromdimenziós rajzot. 
Ez adja a műveim jól felismerhető, meghatározó karakterét.
Mivel csaknem 30 éve élek Japánban, az orientális atmoszféra sem véletlen. Ennek a gyönyörű országnak a kultúrája és filozófiája természetesen vegyül az eredeti énemmel, és így születnek a kelet-nyugat ötvözetű darabjaim. Szeretnék kíváncsiságot kelteni és az alkotásom közvetítésével arra késztetni a szemlélőt, hogy együtt gondolkozzunk a természet és az emberiség kapcsolatáról, és annak elemi jelentőségéről.

Bővebben

Facebook